در مورد عقب ماندگی ذهنی چه می دانید؟

عقب ماندگی ذهنی عقب ماندگی یعنی تاخیر در مراحل رشد و تکامل جسمی و ذهنی ، به نحوی که در فعالیتهای معمول و متناسب با سن طفل ایجاد اختلال نماید و به علل گوناگونی می تواند بروز کند . علل عقب ماندگی ذهنی 1- عفونت مغزی : در دوران جنینی ( بخصوص سرخچه ، توکسوپلاسموز …

در مورد عقب ماندگی ذهنی چه می دانید؟ ادامه »