درمان بیش فعالی با نوروفیدبک

یکی از بهترین مراکز نوروفیدبک در خیابان شریعتی تهران با هزینه مناسب

بهترین مرکز تخصصی نوروتراپی در تهران    یکی از بهترین مراکز نوروفیدبک در تهران مرکز جایروس (آلومینای سابق)  می باشد. البته نباید منکر مراکز خوب دیگر هم شد. این تیم حرفه ای ومتخصص و با علم بروز باعث شده تا یکی از بهترین مراکز اعصاب وروان و روانشناسی درتهران باشد. از مزایای مرکز نوروفیدبک علاوه …

یکی از بهترین مراکز نوروفیدبک در خیابان شریعتی تهران با هزینه مناسب ادامه »