مرکز نوار مغز

الکتروانسفالوگرام (EEG) یا نوار مغز چیست | بهترین مرکز انجام نوار مغز در تهران

نوار مغز چیست؟ بهترین مرکز انجام نوار مغز الکتروانسفالوگرام (EEG) تستی است که برای ثبت فعالیت الکتریکی مغز به کار می رود. سلول های مغز از طریق پالس های الکتریکی با یکدیگر در ارتباط هستند و EEG برای شناسایی مشکلات مربوط به این فعالیت به کار می رود. مرکز انجام نوار مغز میتواند مطبهای پزشکان …

الکتروانسفالوگرام (EEG) یا نوار مغز چیست | بهترین مرکز انجام نوار مغز در تهران ادامه »

دانستنی هایی در مورد الکتروآنسفالوگرافی یا نوار مغز | مرکز نوار مغز تهران

الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغز ( EEG ) در مرکز نوار مغز تهران   نوار مغز یک آزمون برای سنجش فعالیت و ارزیابی عملکرد  مغزی است . این امواج دارای فراز و فرودهایی می باشد. گاهی دکتر شما برای اینکه عملکرد مغز شما را مورد سنجش قرار دهد این تست مغزی را پیشنهاد میدهد ، عملکرد …

دانستنی هایی در مورد الکتروآنسفالوگرافی یا نوار مغز | مرکز نوار مغز تهران ادامه »