الکتروانسفالوگرام (EEG) یا نوار مغز چیست | بهترین مرکز انجام نوار مغز در تهران

نوار مغز چیست؟ بهترین مرکز انجام نوار مغز الکتروانسفالوگرام (EEG) تستی است که برای ثبت فعالیت الکتریکی مغز به کار می رود. سلول های مغز از طریق پالس های الکتریکی با یکدیگر در ارتباط هستند و EEG برای شناسایی مشکلات مربوط به این فعالیت به کار می رود. مرکز انجام نوار مغز میتواند مطبهای پزشکان …

الکتروانسفالوگرام (EEG) یا نوار مغز چیست | بهترین مرکز انجام نوار مغز در تهران ادامه »