چرا بعضی ها لرزش دارند؟

لرزش اساسی ( ET ، لرزش خوش خیم و یا لرزش فامیلی نامیده می شود) شایع ترین اختلال حرکتی است […]

چرا بعضی ها لرزش دارند؟ بیشتر بخوانید »