با این اصول لوس بودن کودک را کاهش دهید

با این اصول لوس بودن کودک را کاهش دهید   وقتی می خواهید رفتار خاص کودکتان را متوقف کنید، حرفتان را گوش نمی دهد، جیغ می کشد،گریه می کند؟ وقتی به او می گویید اگر این رفتارش را ترک نکند او را تنها می گذارید و دیگر مادر او نخواهید بود، باز گریه می کند …

با این اصول لوس بودن کودک را کاهش دهید ادامه »