رفتار درمانی کودکان بیش فعال

رفتار درمانی کودکان بیش فعال

رفتار درمانی چیست ؟ رفتار درمانی نام مجموعه‌ای از انواع شیوه‌های درمانی است که در درمان اختلالات ذهنی مورد کاربرد قرار میگیرند. این نوع درمان برای شناسایی و کمک به تغییر رفتارهای ناسالم یا خودتخریبی بالقوه و نهادینه در فرد به کار می‌رود. رفتار درمانی بر اساس این نظریه عمل میکند که تمامی رفتارها فراگرفته …

رفتار درمانی کودکان بیش فعال ادامه »