پندهایی برای برقراری ارتباط

  ارتباط موثر بین والدین و فرزندان،همیشه به راحتی برقرار نمیشود ، کودکان و بزرگسالان دارای شیوه های متفاوت ارتباط و پاسخ دهی در گفتگو و محاوره خودهستند به علاوه زمان و فضای محاوره ، تعیین کننده موفقیت ان خواهند بود. والدین باید با فرزند خود در محیطی آرام و باروشی عاری از شتاب صحبت …

پندهایی برای برقراری ارتباط ادامه »