کمک فیزیوتراپیست ها برای افرادی که می افتند!

سقوط کردن ها باعث مختل شدن فعالیت های روزانه و از بین رفتن استقلال فرد شود. تقریبا یک سوم افراد بالای 65 سال و نیمی از افراد بالای 80 سال حداقل یک بار در سال دچار این مشکل می شوند. معمولا دلایل زیادی برای این مشکل وجود دارد. فیزیوتراپیست می توانند خطر سقوط را کاهش …

کمک فیزیوتراپیست ها برای افرادی که می افتند! ادامه »