معرفی متخصصین مغز و اعصاب و روان شرق تهران

خدمات این کلینیک مشابه خدماتی است که در کلینیک شماره یک تهران ارائه میشود و برای ساکنین مناطق شرقی تهران و مراجعین شهرستانی از شهرهای شرقی کشور ساماندهی شده است. خدمات قابل ارائه در شعبه شرق تهران: خدمات تخصصی مغز و اعصاب (نورولوژی) ویزیت متخصص مغز و اعصاب و انجام اقدامات تشخیصی و درمانی در …

معرفی متخصصین مغز و اعصاب و روان شرق تهران ادامه »