ارتباط بهتر والدین با نوجوانان

گرچه فرزندان شما در دوره نوجوانی تمایل به مستقل شدن دارند، اما همچنان نیازمند راهنمایی های شما هستند. مکالمات در طی سال ها کمی تغییر کرده اند یا به شدت میزان آنها کاهش یافته است، اما اجازه ندهید این تغییرات شما را گول بزنند. دوره نوجوانی یک زمان بسیار مهم و بحرانی است که لازم …

ارتباط بهتر والدین با نوجوانان ادامه »