مقابله با دروغگویی کودکان و نوجوانان

آلیسون در مورد دختر 15 ساله خود می گوید: من واقعا از دروغ های دخترم خسته شده ام. او در مورد هر چیزی به من دروغ می گوید، در مورد دوستانی که در سینما ملاقات کرده، در مورد انجام تکالیف خود و هر مسئله دیگری. من از بحث در مورد این مسئله با وی خسته …

مقابله با دروغگویی کودکان و نوجوانان ادامه »