سردرد و خروپف ممکن است علایم مشکلات تنفسی خواب باشند

سردرد و خروپف ممکن است با اختلال خواب بالقوه مرتبط باشند. کنگره انجمن بین المللی سردرد در شهر نیویورک : مطالعات متعدد لینک های بالقوه بین سردرد و اختلالات خواب را نشان داده اند. مطالعات اخیر از دانشکده پزشکی دارتموث و دانشکده جانز هاپکینز پیشنهاد کرده که سردرد مکرر و آپنه خواب اغلب همراه یکدیگر …

سردرد و خروپف ممکن است علایم مشکلات تنفسی خواب باشند ادامه »