اثر بخشی دارو درمانی در آلزایمر خیلی پیشرفته!!

یکی از داروهای مورد استفاده در آلزایمر دونپزیل aricept است. مطالعه ای بین دو گروه بیمار مبتلا به آلزایمر در حد شدید انجام شده است. در این مطالعه 130 بیمار آلزایمر ی فقط تحت درمان روانشناسی و شناخت درمانی قرار گرفت ، و گروه دوم روزی یک عدد قرص دونپزیل 10 میلی گرمی همراه با …

اثر بخشی دارو درمانی در آلزایمر خیلی پیشرفته!! ادامه »