بهترین روش برای درمان پرخوری عصبی ( Bulimia)- مرکز تخصصی نوروفیدبک درتهران

روش های درمانی پرخوری عصبی ( Bulimia)   درمان اولیه برای پرخوری عصبی  اغلب ترکیبی از روان درمانی، داروهای ضد افسردگی و مشاوره تغذیه ای است . و بهتر است که تمامی این متخصصان در یک مجموعه( گروه متخصصان اعصاب وروان جایروس )با هم کار کنند تا از نزیک روند درمان را تحت کنترل داشته …

بهترین روش برای درمان پرخوری عصبی ( Bulimia)- مرکز تخصصی نوروفیدبک درتهران ادامه »