آموزش خانواده ها و پیشگیری از اعتیاد

       توصیه هایی که میتواند به دوری فرزندانمان از اعتیاد کمک کند:   1-برنامه ی تفریحی 2-فعالیت های اقتصادی       هفت نکته کلیدی را در زندگی تان پیاده کنید:   1-      با عوارض و نشانه های مصرف آشنا باشید 2-      دنیای فرزندتان را بشناسید 3-      روابط سازنده و دوستانه ای با فرزند …

    آموزش خانواده ها و پیشگیری از اعتیاد ادامه »