مرکز تخصصی ترک الکل و مواد مخدر بدون بستری

  قبل از اینکه دیر شود اقدام کنید   مصرف زیاد الکل منجر به مستی فرد میشود که اثر مستی عبارتند از:   قلب: ضربان قلب را آهسته و یا منجر به ریتم نامنظم، فشار خون پایین میشود.   CNS: سردرد، گیجی، از دست دادن حافظه، عدم تعادل، هماهنگی ضعیف، تغییرپذیری عاطفی   دستگاه گوارش: …

مرکز تخصصی ترک الکل و مواد مخدر بدون بستری ادامه »