مشکلات زبان درکودکان با اختلال بیش فعالی متداول است یا خیر ؟

  در این مطالعه بر روی کودکان بیش فعالی که ممکن است مشکل زبان داشته باشند بررسی هایی انجام شده است. این تحقیق در موسسه تحقیقات کودکان مرداک در ویکتوریای استرالیا انجام گرفته است و نشان داده شد که 17 % از کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی دچار مشکلات زبان هستند که البته این …

مشکلات زبان درکودکان با اختلال بیش فعالی متداول است یا خیر ؟ ادامه »