مرکز تخصصی نوروفیبدک

تستی برای سنجش سلامت مغزشما ؟

توانایی ایستادن روی یک پا ممکن است به عنوان یک شاخص برای سلامت مغز در نظر گرفته شود، یک مطالعه جدید ادعا می کند که عدم توانایی در حفظ تعادل روی یک پا برای بیش از 20 ثانیه بدان معنی است که فرد به احتمال زیاد مستعد آسیب به رگ های خونی مغز است . …

تستی برای سنجش سلامت مغزشما ؟ ادامه »