6 گام برای جبران کمبود محبت همسر

      یکی از مهم‌ترین نکات درباره ابراز محبت و دریافت آن، تفاوتهای زوجین است ، در بسیاری از موارد یکی از زوجین به شیوه و روشی محبت می‌کند که خودش دوست دارد به آن شیوه دریافت کند مثلا خانمی انجام کارهای خانه یا کدبانو بودن را محبت می‌داند در حالی که همسرش نیازمند …

6 گام برای جبران کمبود محبت همسر ادامه »