مرکز تخصصی مشاوره پیش از ازدواج در کرج

زوج درمانی

بهترین تکنیک های زوج درمانی

بهترین روش ها و تکنیک های زوج درمانی 9 تکنیک زوج درمانی به عنوان بهترین تکنیک های در این فرایند تشخیص داده شده اند که براساس نیازها یکی از این تکنیک ها استفاده میشود. در این نوشتار قصد داریم این 9 تکنیک را با هم مرور کنیم.  در واقع، در یک رابطه هرگز نمیتوان از …

بهترین تکنیک های زوج درمانی ادامه »

مشاوره بعد از ازدواج : خوش بینی

    اگر بتوانیم خود را عادت دهیم که نخستین زاویه دیدمان مثبت باشد در بسیاری از موارد تفسیر بهتری از حرکات و گفتار و رفتار همسرمان خواهیم داشت  و شاید اصلا زمینه ای برای کشمکش ایجاد نشود.     مبنای خوش بینی نیز اعتماد است پس با تقویت اعتماد، خوش بینی را نیز در …

مشاوره بعد از ازدواج : خوش بینی ادامه »