مشاوره بعد از ازدواج : خوش بینی

    اگر بتوانیم خود را عادت دهیم که نخستین زاویه دیدمان مثبت باشد در بسیاری از موارد تفسیر بهتری از حرکات و گفتار و رفتار همسرمان خواهیم داشت  و شاید اصلا زمینه ای برای کشمکش ایجاد نشود.     مبنای خوش بینی نیز اعتماد است پس با تقویت اعتماد، خوش بینی را نیز در …

مشاوره بعد از ازدواج : خوش بینی ادامه »