همه چیز در مورد شکاف کام و لب

آسیب شناسان گفتار و زبان ( گفتار درمان گر) با افراد ی که دارای شکاف لب و کام هستند ارتباط دارند زیرا وضعیت آن ها به رشد طبیعی گفتار و زبان لطمه وارد ساخته است. شکاف ها از نظر اندازه، وسعت و شدت از یک مراجع تا مراجع دیگر مختلف هستند. شکاف ها در سه …

همه چیز در مورد شکاف کام و لب ادامه »