آیا اختلال اوتیسم می تواند با بی اشتهایی در ارتباط باشد؟

محققان در مرکز تحقیقات اوتیسم در دانشگاه کمبریج بیان کردند که انتظار میرود تا 15 % افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم دچار بی اشتهایی باشند و از خوردن غذا امتناع کنند. بی اشتهایی به نظر می رسد به نتیجه ترکیبی از فشارهای اجتماعی، وضع ژنتیکی، دیس مرفیا(بیماری روانی مزمن که در آن شخص نمی …

آیا اختلال اوتیسم می تواند با بی اشتهایی در ارتباط باشد؟ ادامه »