تقویت عملکرد مغز: بهبود عملکرد اجرایی با ….- مرکز تخصصی نوروفیدبک

  تقویت عملکرد مغز: بهبود عملکرد اجرایی با آموزش رفتاری، تحریک عصبی و نوروفیدبک   ارتقاء شناختی یک موضوع محبوب  در بین همگان است که توجه همه را از مردم تا جامعه پژوهشی علمی جلب می کند.     توابع شناختی بالاتری در جنبه های مختلف زندگی روزمره دخیل هستند و در مواجهه با اختلالات …

تقویت عملکرد مغز: بهبود عملکرد اجرایی با ….- مرکز تخصصی نوروفیدبک ادامه »