چطور با وسواس موکنی خود مقابله کنیم ؟ ( بخش سوم )

  بخش سوم: خود باوری 9. منابع استرس زا را کاهش دهید . خیلی از بیماران متوجه شده اند که استرس باعث شروع تمایل به کندن مو می شود. هر کاری که می توانید برای کاهش دادن استرس در زندگی تان انجام دهید و یاد بگیرید چطور استرس را مدیریت کنید و تکنیک های مقابله …

چطور با وسواس موکنی خود مقابله کنیم ؟ ( بخش سوم ) ادامه »