گرفتگی عضلاتی که نمی دانیم علت آنها چیست؟(دیستونیا)

                                                          دیستونی یک اختلال عصبی است که باعث انقباض غیرارادی عضلات و تکرار پی در پی انقباضات می شود و می تواند قسمتهای مختلف بدن از جمله …

گرفتگی عضلاتی که نمی دانیم علت آنها چیست؟(دیستونیا) ادامه »