علت گاز گرفتن در کودکان و نحوه محدود کردن این رفتار (بخش دوم)

    مراحل محدود کردن گاز گرفتن در کودکان   مرحله 1: در این مرحله ابتدا باید فرد قربانی و گاز گرفته شده را آرام کنید به خصوص اگر فرد مقابل ، یک کودک است و خطاب به طرف اول که چرا چنین کاری کرده صحبتی نکنید، زیرا ممکن است رفتار منفی اش را تقویت …

علت گاز گرفتن در کودکان و نحوه محدود کردن این رفتار (بخش دوم) ادامه »