افزایش حافظه بلند مدت

راهکارهای ساده برای افزایش حافظه بلند مدت !

راهکارهای ساده برای افزایش حافظه بلند مدت !                         منبع  مریم عبداللهی  روانشناس و نوروتراپیست عضو انجمن روانشناسان ایران   مرکز تخصصی نوروفیدبک -بیوفیدبک آلومینا اراده دهنده خدمات تخصصی برای افزایش توجه،تمرکز و حافظه