مرکز تخصصی اختلال یادگیری

چند راهکار ساده برای کاهش اضطراب امتحان مخصوصا ریاضی

چند راهکار ساده برای کاهش اضطراب امتحان مخصوصا ریاضی

  چند راهکار ساده برای کاهش اضطراب امتحان مخصوصا ریاضی     وجود اضطراب در حد اعتدال آمیز آن، پاسخی سازش یافته تلقی میشود که موضع گیری متفاوت انسان‌ها در مقابل حوادث طبیعی و غیرعادی را بدنبال دارد؛ اضطراب است که ما را وامی دارد تا برای معاینه کلی به طبیب مراجعه کنیم، کتاب هایی را که از کتابخانه به امانت گرفته ایم بازگردانیم، چنانچه وعده ملاقاتی با کسی گذاشته ایم، بموقع در سرقرار حاضر شویم، در یک جاده …

چند راهکار ساده برای کاهش اضطراب امتحان مخصوصا ریاضی ادامه »

انواع اختلال یادگیری و درمان آنها -مرکز اختلال یادگیری

انواع اختلال یادگیری و درمان آنها -مرکز اختلال یادگیری اختلال یادگیری وابسته به زبان، اختلالی است که در آن فرد مبتلا نمی تواند متناسب با سن و پایه تحصیلی خود خواندن، نوشتن و یا هجی کردن را بیاموزد. این اختلال ناشی از پایین بودن توان ذهنی و هوش فرد نیست. بیشترافرادی که مبتلا به این …

انواع اختلال یادگیری و درمان آنها -مرکز اختلال یادگیری ادامه »