مرکز افزایش خلاقیت

چطور استعدادهای کودک بیش فعال مان را ارتقاء دهیم؟

ما نباید تنها به اختلال بیش فعالی به عنوان یک بیماری یا اختلال بنگریم بلکه بسیاری از افراد با اختلال بیش فعالی دارای خلاقیت زیادی هستند و اگر درست تشخیص داده شوند به راحتی می توان از آنها افراد موفقی ساخت. ** در ابتدا نیاز است تا والدین بر روی موفقیت های فرزندشان تمرکز کرده …

چطور استعدادهای کودک بیش فعال مان را ارتقاء دهیم؟ ادامه »

پرورش خلاقیت وتصویر سازی ذهنی در کودکان

امروزه ،در بسیاری از مراکز ،مهد کودک ها و مدارس ،به کودکان مدل ها وایده هایی می دهند و می گویند که از روی تمامی این ها نقاشی کنند یا انها را بسازند و همین امر منجر به عدم رشد خلاقیت و تصویر سازی ذهنی در کودکان میشود. گاهی نیز دیده شده که کودک رویا …

پرورش خلاقیت وتصویر سازی ذهنی در کودکان ادامه »