مرکز ارتقا عملکرد ذهنی

بازتوانی شناختی کامپیوتری روشی برای ارتقا عملکرد ذهن

  بازتوانی شناختی فرآیندی است که در آن به فرد تمرین هایی داده می شود تا بتواند توانایی های از دست رفته خود و یا توانایی هایی که در او ضعیف شده است را تقویت کند. نمونه هایی از بازتوانی شناختی را در جلسات فیزیوتراپی مشاهده کرده ایم اما این بار می خواهیم این بازتوانی …

بازتوانی شناختی کامپیوتری روشی برای ارتقا عملکرد ذهن ادامه »

آموزش فعالیت هایی به کودکان برای افزایش عملکرد ذهنی در بزرگسالی- روانشناس کودک در تهران

برای افزایش عملکرد ذهنی کودکان چه کار کنیم؟ می دانیم که خیلی سخته زمانی که کودک شما برای تمرین های موسیقی آماده می شوند و شما باید صدای جیر جیر سازشان را تحمل کنید . اما یک مطالعه جدید نشان داده است که آموزش موسیقی حتی بسیار کم هم می تواند اثرات مثبتی در پردازش …

آموزش فعالیت هایی به کودکان برای افزایش عملکرد ذهنی در بزرگسالی- روانشناس کودک در تهران ادامه »