5 اختلال متداول در یادگیری

ناتوانی و ضعف در خواندن و نحوه درمان درست

ناتوانی و ضعف در خواندن چیست؟ ناتوانی وضعف در خواندن و نوشتن یکی از اختلالات ویژه یادگیری است که به سبب ارتباطاتی که با دشواری های زبانی دارد در حیطه کاری گفتاردرمانی قرار میگیرد. چرا که کلمات نوشته شده نوعی سمبل زبانی هستند که برای برقراری ارتباط استفاده می شوند. کودکان مبتلا معمولا با ورود …

ناتوانی و ضعف در خواندن و نحوه درمان درست ادامه »