گروه پزشکان جایروس در آمل( کلینیک آفتاب)

  گروه پزشکان جایروس در آمل ( کلینیک آفتاب )  زیر نظر متخصصین اعصاب وروان و مغزو اعصاب و روانشناسان [divider] گروه متخصصین استان مازندان، شهر آمل: همکاران در بخش روانپزشکی جناب دکتر مهدی هرمزپور [divider] همکاران در بخش مغزو اعصاب خانم دکتر زینب طاهری [divider] همکاران روانشناس : خانم دریایی ارشد روانشناسی بالینی -زوج …

گروه پزشکان جایروس در آمل( کلینیک آفتاب) ادامه »