مشکلات کبدی را با گیاهان دارویی کنترل کنیم ….

مرزه :   مرزه گیاهی معروف است که کشت و پرورش آن در بسیاری از نقاط ایران معمول است . دمکرده این گیاه برای احتقان کبدی بسیار مناسب است برای این منظور شما می توانید 20گرم خشک کرده آن را در یک لیتر اب جوش بریزید و دوازده دقیقه آن را دم کنید سپس آن را …

مشکلات کبدی را با گیاهان دارویی کنترل کنیم …. ادامه »