مردان سنتی را می توان با درآمد بالای زن، تهدید کرد

  امروزه هم زنان هم مردان در خانواده کار می کنند ودرامد هر دوی آنها در مخارج خانه صرف میشود واکثر آقایان جوان مخصوصا آنهایی که سنتی نیستند بر درآمد بالای همسرانشان اهمیتی نمی دهند و اتفاقا روابط بهتری با همسرانشان دارند. در بعضی از فرهنگ ها وجوامع سنتی مانند پدران ما چون همیشه نان …

مردان سنتی را می توان با درآمد بالای زن، تهدید کرد ادامه »