باباها این مدلی با بچه هاتون وقت بگذرونید - فرزند پروری

باباها این مدلی با بچه هاتون وقت بگذرونید – مرکز تخصصی فرزند پروری

باباها این مدلی با بچه هاتون وقت بگذرونید – مرکز تخصص فرزند پروری   در اینجا دو سؤال مهم که پدران جوان با بچه های کوچک باید از خودشان بپرسند مطرح شده است: چه فعالیت هایی برای پیوند بهتر با فرزند من مناسب است؟ و چه زمانی باید این فعالیت ها انجام شود؟   تحقیقات …

باباها این مدلی با بچه هاتون وقت بگذرونید – مرکز تخصصی فرزند پروری ادامه »