چهارشنبه سوری در ایران

  مراسم آئینی   یکی از مراسم سالانه ی ایرانیان چهترشنبه سوری است ، ایرانیان آخرین سه شنبه سال را با روشن کردن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند. یکی از دلایلی که برای برپایی چهارشنبه سوری یاد شده است یادبود گذر سیاوش پادشاه افسانه ای ایران از آتش است. …

چهارشنبه سوری در ایران ادامه »