مراحل نوجوانی

  نوجوانی و بلوغ در طی سالیان قبل از 13 سالگی ، نوجوانی و بلوغ، افراد دچار تغییرات اساسی در ظاهر فیزیکی، عملکرد اجتماعی و روانی  می شوند. نوجوانی شامل سه مرحله کاملا مجزای ابتدایی، میانی و نهایی است که هر کدام ویژگیهای زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی مربوط به خود را دارند. افراد …

مراحل نوجوانی ادامه »