چگونه یک درمانجوی خوب باشیم؟

درمانگران روزانه بیماری ها و بیماران مختلفی را میبینند. برای اینکه در کمترین زمان به بهترین درمان ممکن برسیم نیاز است که خودمان نیز در فرایند درمان فعال باشیم. شکایت اصلی خود را بنویسید. ..دستورالعمل هایی که برای درمانتان داده می شود به دقت گوش کنید و یادداشت نمایید. و اگر مراقبت پزشکی خاصی مدنظر …

چگونه یک درمانجوی خوب باشیم؟ ادامه »