راهکارهای مذاکره ی مؤثر با کودک

_  با یک توافق شروع کنید نه یک استدلال درخواست خود را طوری عنوان کنید که کودک شما بتواند بله بگوید. وقتی ایده ی خود را به نوعی مطرح کنید که او احساس نکند می خواهید آزادی و استقال او را بگیرید بیشتر آماده ی شنیدن خواهد بود. وقتی می گویید « آیا می خواهی …

راهکارهای مذاکره ی مؤثر با کودک ادامه »