مدیریت

راهکارها وپیشنهادات مدیریت زمان برای کودکان

آموزش وقت شناسی به اطفال به فرزندتان بیاموزید که چگونه مدیریت زمان داشته باشد. وقتی تکلیفی به او داده میشود، کنار او بنشینید و مراحل اساسی یک پروژه را لیست نمایید. بعد، محدوده‌ای زمانی برای هر مرحله و تاریخی برای تکمیل پروژه گزینش کنید. به فرزندتان یاری دهید. تا وقت شناسی را بیاموزند. پدر و …

راهکارها وپیشنهادات مدیریت زمان برای کودکان ادامه »

کمک به بچه ها برای داشتن شغل تابستانی

یک کار تابستانی برای کودک و نوجوان گذشته از آموزش حس مسئولیت و مدیریت پول، تجربه ی یک کار واقعی و آماده شدن برای زندگی آینده را فراهم می کند. سعی کنید با یک برنا مه ی گام به گام به کودک خود برای یافتن شغل تابستانی کمک کنید: _ کودکان 1)  جستجو: نگاه کردن …

کمک به بچه ها برای داشتن شغل تابستانی ادامه »