تفاوت بین یک روانشناس و یک روانپزشک

تفاوت بین یک روانشناس و یک روانپزشک سوال: چه تفاوتی بین یک روانشناس و یک روانپزشک وجود دارد؟ پاسخ: این سوال در ابتدا این طور به نظر می رسد : ” او می خواهد سر شوخی را با من باز کند که این سوال را می پرسد!!!!”. اما اگر از جنبه دیگری نگاه کنیم، باید …

تفاوت بین یک روانشناس و یک روانپزشک ادامه »