راه کارهای غیر دارویی برای جلوگیری از سنگ کلیه

نوشیدن مایعات بیشتر کاهش خطر سنگ کلیه   سنگ کلیه چیست؟ سنگ کلیه به طور کلی زمانی از تجمع بلورهای اگزالات کلسیم و یا مواد جامد در کلیه به وجود می آید. آنها در اندازه های مختلف وجود دارند ، سنگ کلیه کوچک به طور کلی می تواند از طریق دستگاه ادراری با حداقل درد …

راه کارهای غیر دارویی برای جلوگیری از سنگ کلیه ادامه »