مخدرهای شنیداری

اتصال به کامپیوتر و اینترنت در حال حاضر ظاهرا همه آن چیزی است که شما نیاز دارید تا سرحال و سر مست شوید!!! این گفته کاربران  و بانیان و رواج دهندگان  پدیده ای بنام ” داروی دیجیتالی” است. این ها شامل فایل های صوتی است که به گونه ای خاص طراحی شده و  به طور …

مخدرهای شنیداری ادامه »