مواردی که ممکن است باعث ایجاد یا عود افسردگی شود

در اینجا مواردی که ممکن است باعث ایجاد یا بدتر شدن افسردگی شما شود را بیان میکنیم: رابطه عاشقانه شکست خورده: می تواند به ایجاد یا بدتر شدن افسردگی کمک کند. رابطه ناامید کننده با خانواده و دوستان: اگر شما به طور مداوم در حال جنگ با مادر خود هستید و یا در حالت عاطفی …

مواردی که ممکن است باعث ایجاد یا عود افسردگی شود ادامه »