تأثیرات عجیب هورمون عشق و عاشق شدن | اثرات عشق بر مغز و بدن

تاثیر عجیب عشق روی ذهن و جسم عشق شاید یک ماده روانگردان یا داروی آرامش بخش نباشد ولی تاثیراتش عینا همانند آنهاست؛ وقتی کسی عاشق میشود مغزش بگونه‌ای تغییر می‌یابد که حس میکند همه جهان زیباست، همه آدم‌ها خوب هستند و هیچ دردی برایش باقی نمی‌ماند. انسان‌های عاشق حالتی از سرخوشی دارند و شور و …

تأثیرات عجیب هورمون عشق و عاشق شدن | اثرات عشق بر مغز و بدن ادامه »