خطرات خواباندن نوزاد در بستر نرم

قرار دادن نوزادان در یک بستر نرم خطرناک است و ممکن است باعث مرگ آنها شود. نوزادان باید روی یک سطح مجزا و یا در یک گهواره نگهداری شوند. نوزادان تازه متولد شده باید در اتاق پدر و مادر خود بخوابند، اما روی تختی جدا از تخت والدین قرار بگیرند. خواباندن نوزاد در تخت والدین …

خطرات خواباندن نوزاد در بستر نرم ادامه »