چگونه با همسر خود مهربان تر باشیم؟

مهربانی نوعی بیان احساسات است. این احساس معمولا با عشق و یک رابطه طولانی مدت شکل می گیرد، زیرا جریان مداوم از احساسات انسان ها را به هم نزدیکتر می کند. بررسی ها نشان داده اند که کودکانی که کودکانی که بیشتر مورد مهربانی قرار می گیرند، کمتر از دیگرکودکان دچار اضطراب می شوند. دیگر …

چگونه با همسر خود مهربان تر باشیم؟ ادامه »