حفاظت از چشمانتان در برابر اشعه ماورا بنفش

  همه افراد میدانند که حفاظت از پوست در برابر گرمای تابستان امری ضروری است ولی نمیدانند که قراگیری بیش از اندازه در معرض نور ماورا بنفش میتواند برای چشم خطرناک باشد.     اسیب های افزایشی :بر اساس مطالعات انجام شده مشخص شده است که اشعه ماورا بنفش دارای تاثیرات افزایشی میباشد و پس …

حفاظت از چشمانتان در برابر اشعه ماورا بنفش ادامه »